S. 6-144 Dossierfiche                  

Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 18 en vrijdag 19 december 2014 te Brussel
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

nationaal parlement
Verenigde Staten
bevordering van investeringen
Rusland
sociale dumping
Cuba
vrijhandelsovereenkomst
EVDB
Palestijnse kwestie
rijksbegroting
topconferentie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
interne markt
Oekraïne
epidemie
economisch beleid
Europese Raad
Griekenland
Europese Investeringsbank
Stabiliteitspact
EU-controle

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-144/1 6-144/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 13/1/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2015   Indiening
13/1/2015   Inschrijving op agenda
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
13/1/2015   Inschrijving op agenda
13/1/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/1/2015   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
13/1/2015   Einde behandeling
23/1/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
In plenaire voor bespreking  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 13/1/2015

Kruispuntbank van de wetgeving