S. 6-133 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie
Philippe Mahoux    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Véronique Jamoulle    Anne Lambelin    Christie Morreale    Patrick Prévot    Christiane Vienne    Olga Zrihen   

abortus
rechten van de vrouw
reproductieve gezondheidszorg
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-133/1 6-133/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/12/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2014   Indiening Stuk 6-133/1 6-133/1 (PDF)
16/1/2015   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
16/1/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving