S. 6-132 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw
Philippe Mahoux    Christiane Vienne    Olga Zrihen   

Europees Instituut voor gendergelijkheid
gelijke behandeling van man en vrouw
positie van de vrouw
rechtstoestand
vrouw
Europese Unie
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-132/1 6-132/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/12/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2014   Indiening Stuk 6-132/1 6-132/1 (PDF)
16/1/2015   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
16/1/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving