S. 6-126 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede
Olga Zrihen    Anne Lambelin    Philippe Mahoux    Christie Morreale   

armoede
actieprogramma
kind
rechten van het kind
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-126/1 6-126/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/11/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/11/2014   Indiening Stuk 6-126/1 6-126/1 (PDF)
5/12/2014   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
5/12/2014   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving