S. 6-124 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld
Olga Zrihen    Latifa Gahouchi    Christie Morreale   

rechten van de vrouw
misdaad tegen de personen
rechten van de mens
bewustmaking van de burgers
gearrangeerd huwelijk
huiselijk geweld
gelijke behandeling van man en vrouw
politie
gebruiken en tradities
VN-conventie
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-124/1 6-124/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/11/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/11/2014   Indiening Stuk 6-124/1 6-124/1 (PDF)
5/12/2014   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
5/12/2014   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving