S. 6-102 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
Anke Van dermeersch    Guy D'haeseleer   

tweekamerstelsel
Eerste Kamer
institutionele hervorming
herziening van de grondwet

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-102/1 6-102/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 3/11/2014
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/11/2014   Indiening Stuk 6-102/1 6-102/1 (PDF)
5/12/2014   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/12/2014   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving