S. 5-233 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers uit de sector van de callcenters
Philippe Mahoux   

arbeidsbetrekking
telecommunicatie
telefoon
voorlichting van de werknemers
eerbiediging van het privť-leven
telefoon- en briefgeheim

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-233/1 5-233/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2010   Indiening Stuk 5-233/1 5-233/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving