S. 5-223 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 63, §§ 2 en 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven
Philippe Mahoux   

rechtstreeks gekozen kamer
indeling in kiesdistricten
herziening van de grondwet
zetelverdeling
landelijke verkiezing
stemrecht van Belgen in het buitenland

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-223/1 5-223/1 (PDF) Herziening van de grondwet 6/10/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2010   Indiening Stuk 5-223/1 5-223/1 (PDF)
6/10/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving