S. 5-2058 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
Martine Taelman    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Guido De Padt    Nele Lijnen    Yoeri Vastersavendts   

economische rechten
vrijheid van het handelsverkeer
herziening van de grondwet
ondernemingsgeest
vrije markt

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-2058/1 5-2058/1 (PDF) Herziening van de grondwet 13/5/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2013   Indiening Stuk 5-2058/1 5-2058/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/5/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving