S. 5-1924 Dossierfiche K. 53-41

Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden
Renaat Landuyt  

gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
gerechtelijke vervolging
bewijs

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 53-41/1 Wetsvoorstel 29/7/2010
K. 53-41/2 Amendement 29/11/2012
K. 53-41/3 Verslag namens de commissie 20/12/2012
K. 53-41/4 Tekst aangenomen door de commissie 20/12/2012
K. 53-41/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 10/1/2013
K. 53-41/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/1/2013
5-1924/1 5-1924/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 24/1/2013
5-1924/2 5-1924/2 (PDF) Amendementen 20/3/2013
5-1924/3 5-1924/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2013
5-1924/4 5-1924/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 27/3/2013
5-1924/5 5-1924/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 28/3/2013
K. 53-41/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 29/3/2013
K. 53-41/8 Amendementen 23/4/2013
K. 53-41/9 Amendementen 28/5/2013
K. 53-41/10 Verslag namens de commissie 5/6/2013
K. 53-41/11 Tekst aangenomen door de commissie 5/6/2013
K. 53-41/12 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 13/6/2013
5-1924/6 5-1924/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 14/6/2013
5-1924/7 5-1924/7 (PDF) Amendementen 26/6/2013
5-1924/9 5-1924/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 2/7/2013
5-1924/10 5-1924/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 4/7/2013
K. 53-41/13 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 5/7/2013
K. 53-41/14 Amendementen 15/7/2013
5-1924/8 5-1924/8 (PDF) Verslag namens de commissie 24/7/2013
K. 53-41/15 Verslag namens de commissie 26/9/2013
K. 53-41/16 Tekst aangenomen door de commissie 1/10/2013
K. 53-41/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/10/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/7/2010   Indiening Stuk K. 53-41/1
14/10/2010   Inoverwegingneming
20/12/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Stuk K. 53-41/3
10/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 73-83 + p. 92-93
10/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-0/o48)
Integraal verslag nr. 124, p. 93
Stuk K. 53-41/6
10/1/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/1/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/1/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 5-1924/1 5-1924/1 (PDF)
24/1/2013   Verzending naar commissie: Justitie
21/3/2013   Inschrijving op agenda
28/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-97 Hand. 5-97 (PDF)
28/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o20) Hand. 5-97 Hand. 5-97 (PDF)
Stuk 5-1924/5 5-1924/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
24/1/2013   Verzending naar commissie
30/1/2013   Inschrijving op agenda
30/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
30/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
30/1/2013   Regeling der werkzaamheden
27/2/2013   Inschrijving op agenda
27/2/2013   Niet behandeld
6/3/2013   Inschrijving op agenda
6/3/2013   Bespreking
7/3/2013   Inschrijving op agenda
7/3/2013   Regeling der werkzaamheden
20/3/2013   Inschrijving op agenda
20/3/2013   Bespreking
20/3/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+6/-0/o4)
20/3/2013   Aanneming na amendering
27/3/2013   Inschrijving op agenda
27/3/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
27/3/2013   Tekst aangenomen
  [K3] Behandeling door Kamer
28/3/2013   Overzending Stuk K. 53-41/7
5/6/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Stuk K. 53-41/10
12/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 25-26
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-0/o22)
Integraal verslag nr. 148, p. 93-94
Stuk K. 53-41/12
13/6/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
14/6/2013   Overzending Stuk 5-1924/6 5-1924/6 (PDF)
14/6/2013   Verzending naar commissie: Justitie
27/6/2013   Inschrijving op agenda
4/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
4/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-17/o10) Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
Stuk 5-1924/10 5-1924/10 (PDF)
14/6/2013   Verzending naar commissie
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
18/6/2013   Bespreking
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Niet behandeld
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Bespreking
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Bespreking
2/7/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+5/-3/o2)
2/7/2013   Aanneming na amendering
2/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
26/6/2013   Opschorting termijn
convocatie POC
27/6/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15+14
28/6/2013   Hervatting termijn
  [K5] Behandeling door Kamer
4/7/2013   Overzending Stuk K. 53-41/13
26/9/2013   Aanneming in commisie (geamendeerd) Stuk K. 53-41/15
8/10/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 159, p.71-72
10/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o11)
Integraal verslag nr. 160, p.80
Stuk K. 53-41/17
10/10/2013   Aanneming na amendering door commissie
10/10/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/10/2013   Bekrachtiging en afkondiging
12/11/2013   Bekendmaking (84999)
20/5/2014   Erratum (40090)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/1/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/3/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/1/2013, 6/3/2013, 7/3/2013, 20/3/2013, 27/3/2013
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/6/2013, 13/6/2013
[S4] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 4/7/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 18/6/2013, 26/6/2013, 2/7/2013
[K5] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/10/2013, 10/10/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/1/2013 15 28/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 25/1/2013 60 19/4/2013
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 15/6/2013 15 1/7/2013
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S2) 15/6/2013 18 15/7/2013
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S2) 15/6/2013 4
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15+14
Onderzoekstermijn (S2) 15/6/2013 18
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/10/2013 12/11/2013 , blz 84999
Errata
Op 20/5/2014 , blz 40090

Kruispuntbank van de wetgeving