S. 5-1689 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om een geÔntegreerd en samenhangend beleid te ontwikkelen om de problemen voor de volksgezondheid als gevolg van het gebruik van perchloorethyleen op sommige arbeidsplaatsen te verhelpen
Philippe Mahoux   

arbeidsveiligheid
kankerverwekkende stof
koolwaterstof
wasserij
motie van het Parlement
giftige stof
oplosmiddel
werkplek

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-1689/1 5-1689/1 (PDF) Voorstel van resolutie 2/7/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/7/2012   Indiening Stuk 5-1689/1 5-1689/1 (PDF)
5/7/2012   Inoverwegingneming
5/7/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/7/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving