S. 5-1003 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven teneinde het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde voor fietsen te verlagen van 21 naar 6 %
Anke Van dermeersch    Yves Buysse    Filip Dewinter   

fiscale stimulans
tweewielig voertuig
BTW-tarief
fiets en bromfiets

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-1003/1 5-1003/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/5/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/5/2011   Indiening Stuk 5-1003/1 5-1003/1 (PDF)
12/5/2011   Inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/5/2011   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving