S. 4-98 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen
Philippe Mahoux   

sociale zekerheid
rechten van het kind
vrije tijd
motie van het Parlement
fiscaliteit
ongehuwde ouder
diensten
sociale integratie
werkgelegenheidsbeleid
eenoudergezin

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-98/1 4-98/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/7/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2007   Indiening Stuk 4-98/1 4-98/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving