S. 4-949 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de tarifering van de erelonen van advocaten
Philippe Mahoux    Christophe Collignon   

gerechtskosten
niet in loondienst verkregen inkomen
rechtsvordering
advocaat

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-949/1 4-949/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/10/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/10/2008   Indiening Stuk 4-949/1 4-949/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
23/10/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving