S. 4-806 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de territoriale bevoegdheid van de politierechtbanken in verkeerszaken betreft
Martine Taelman    Marc Verwilghen   

ongeval bij het vervoer
strafrechtspraak
territoriale bevoegdheid
overtreding van het verkeersreglement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-806/1 4-806/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/6/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/6/2008   Indiening Stuk 4-806/1 4-806/1 (PDF)
19/6/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
19/6/2008   Verzending naar commissie
6/5/2009   Inschrijving op agenda
6/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
6/5/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 6/5/2009

Kruispuntbank van de wetgeving