S. 4-788 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, inzake het BTW-tarief voor de levering van planten en bloemen
Wouter Beke    Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys    Pol Van Den Driessche    Els Van Hoof   

BTW-tarief
bloementeelt
particuliere tuin
tuinbouw

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-788/1 4-788/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/6/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/6/2008   Indiening Stuk 4-788/1 4-788/1 (PDF)
26/6/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/6/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving