S. 4-518 Dossierfiche K. 52-845

Colloquium betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, Ljubljana, 11 januari 2008
   Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

Europees Parlement
interparlementaire samenwerking
EU-beleid - nationaal beleid
nationaal parlement
COSAC
Europese Grondwet
Europese verdragen
subsidiariteitsbeginsel
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
evenredigheidsbeginsel
gewone wetgevingsprocedure
Verdrag van Lissabon
openbaarheid van het besluitvormingsproces

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-518/1 4-518/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 23/1/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/1/2008   Indiening Stuk 4-518/1 4-518/1 (PDF)
11/1/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
11/1/2008   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
11/1/2008   Verzending naar commissie
11/1/2008   Inschrijving op agenda
11/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Camille Dieu, Stefaan Vercamer
11/1/2008   Verslag van het colloquium Stuk 4-518/1 4-518/1 (PDF)
11/1/2008   Einde behandeling
11/1/2008   Einde behandeling
11/1/2008   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/1/2008

Kruispuntbank van de wetgeving