S. 4-391 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers uit de sector van de callcenters
Philippe Mahoux   

arbeidsbetrekking
telecommunicatie
telefoon
voorlichting van de werknemers
eerbiediging van het privť-leven
telefoon- en briefgeheim

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-391/1 4-391/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2007   Indiening Stuk 4-391/1 4-391/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/11/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving