S. 4-353 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om de politieke stabiliteit, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te waarborgen
Philippe Mahoux    Olga Zrihen   

economische sanctie
motie van het Parlement
politiek geweld
rechten van de mens
politieke situatie
militair bewind
Birma/Myanmar

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-353/1 4-353/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/11/2007
4-353/2 4-353/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/11/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/11/2007   Indiening Stuk 4-353/1 4-353/1 (PDF)
8/11/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/11/2007   Verzending naar commissie
13/11/2007   Inschrijving op agenda
13/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Miet Smet
13/11/2007   Bespreking
13/11/2007   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 4-323/1
13/11/2007   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-353/2 4-353/2 (PDF)
22/11/2007   Inschrijving op agenda
29/11/2007   Algemene bespreking Hand. 4-7 Hand. 4-7 (PDF)
29/11/2007   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 4-323
29/11/2007   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 29/11/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Vervallen 13/11/2007

Kruispuntbank van de wetgeving