S. 4-242 Dossierfiche K. 52-1918

Wetsontwerp tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven
Philippe Mahoux    Nahima Lanjri    Christine Defraigne    Patrik Vankrunkelsven    Myriam Vanlerberghe    Georges Dallemagne    Isabelle Durant   

verontreiniging
medische research
EU-programma
DNA
onderzoeksorganisme
giftige stof
proefneming met dieren
ziekte
toxicologie
cytologie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-242/1 4-242/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/10/2007
4-242/2 4-242/2 (PDF) Amendementen 17/3/2009
4-242/4 4-242/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/3/2009
4-242/3 4-242/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/2009
4-242/5 4-242/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/3/2009
K. 52-1918/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/3/2009
K. 52-1918/2 Amendementen 28/4/2009
K. 52-1918/3 Verslag namens de commissie 7/5/2009
K. 52-1918/4 Tekst aangenomen door de commissie 7/5/2009
K. 52-1918/5 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 14/5/2009
4-242/6 4-242/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 15/5/2009
4-242/7 4-242/7 (PDF) Verslag namens de commissie 19/5/2009
4-242/8 4-242/8 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 28/5/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2007   Indiening
Herindiening 3-1843/1.
Stuk 4-242/1 4-242/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/10/2007   Verzending naar commissie
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Niet behandeld
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Niet behandeld
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Niet behandeld
30/4/2008   Inschrijving op agenda
30/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
30/4/2008   Bespreking
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Bespreking
14/1/2009   Inschrijving op agenda
14/1/2009   Bespreking
3/3/2009   Inschrijving op agenda
3/3/2009   Hoorzitting met de heer Joseph-Paul Beaufays, chargé de cours au Département de Sciences, Philosophies et Sociétés, FUNDP
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
17/3/2009   Aanneming na amendering
24/3/2009   Inschrijving op agenda
24/3/2009   Goedkeuring verslag
(9 stemmen)
Stuk 4-242/3 4-242/3 (PDF)
24/3/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Stuk 4-242/4 4-242/4 (PDF)
19/3/2009   Inschrijving op agenda
26/3/2009   Algemene bespreking Hand. 4-69 Hand. 4-69 (PDF)
26/3/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-69 Hand. 4-69 (PDF)
26/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o7) Hand. 4-69 Hand. 4-69 (PDF)
Stuk 4-242/5 4-242/5 (PDF)
26/3/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
26/3/2009   Overzending Stuk K. 52-1918/1
28/4/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd, verbeterd en nieuw opschrift)
Bulletin van wetgevende werkzaamheden nr. 279
Stuk K. 52-1918/3
14/5/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 98, p. 46-54
14/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-1/o3)
Integraal verslag nr. 98, p. 92-93
Stuk K. 52-1918/5
14/5/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
15/5/2009   Overzending Stuk 4-242/6 4-242/6 (PDF)
15/5/2009   Verzending naar commissie
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
19/5/2009   Bespreking
19/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/5/2009   Aanneming zonder amendering
19/5/2009   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-242/7 4-242/7 (PDF)
20/5/2009   Inschrijving op agenda
28/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
Stuk 4-242/8 4-242/8 (PDF)
28/5/2009   Aanneming zonder amendering
28/5/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
De Senaat stemt in met de tekst zoals die door de Kamer werd geamendeerd.
2/6/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/6/2009   Bekrachtiging en afkondiging
24/8/2009   Bekendmaking (56346-56347)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/3/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 30/4/2008, 7/5/2008, 14/1/2009, 3/3/2009, 17/3/2009, 24/3/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/5/2009
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/5/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/5/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 27/3/2009 60 10/6/2009
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 16/5/2009 15 1/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/2009 24/8/2009 , blz 56346-56347

Kruispuntbank van de wetgeving