S. 4-1767 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van de hypothecaire inschrijving
Marc Verwilghen   

inkomstenbelasting
energiebesparing
hypotheek
belastingaftrek
krediet op onroerende goederen

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1767/1 4-1767/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/4/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/4/2010   Indiening Stuk 4-1767/1 4-1767/1 (PDF)
6/5/2010   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
6/5/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving