S. 4-1720 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering
Martine Taelman    Yoeri Vastersavendts    Philippe Mahoux   

rechten van de verdediging
strafprocedure
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
politie
arrestatie
advocaat
voorlopige hechtenis

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1720/1 4-1720/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/3/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/3/2010   Indiening Stuk 4-1720/1 4-1720/1 (PDF)
25/3/2010   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
25/3/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving