S. 4-1689 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg
Francis Delpérée    Vanessa Matz    Dimitri Fourny   

strafrecht
rechten van het individu
strafsanctie
vrijheid van verkeer
kledingstuk
godsdienst
openbare veiligheid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1689/1 4-1689/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/3/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/3/2010   Indiening Stuk 4-1689/1 4-1689/1 (PDF)
11/3/2010   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
11/3/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving