S. 4-1603 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat het sluiten en overdragen van diensten en inrichtingen betreft
Marc Verwilghen    Bart Tommelein   

OCMW
concessieovereenkomsten voor dienstverlening
sociale bijstand

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1603/1 4-1603/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/1/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/1/2010   Indiening Stuk 4-1603/1 4-1603/1 (PDF)
21/1/2010   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/1/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving