S. 4-1492 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw
Alain Destexhe    Els Van Hoof    Roland Duchatelet    Olga Zrihen    Marleen Temmerman    Céline Fremault    Zakia Khattabi    Lieve Van Ermen    Ann Somers   

gelijke behandeling van man en vrouw
voorzitter van de Europese Raad
participatie van vrouwen
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
voorzitter van de Commissie
motie van het Parlement
Europese Commissie
voorzitter EP

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1492/1 4-1492/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/11/2009
4-1492/2 4-1492/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2009
4-1492/3 4-1492/3 (PDF) Amendementen 15/12/2009
4-1492/4 4-1492/4 (PDF) Amendementen 23/12/2009
4-1492/5 4-1492/5 (PDF) Verslag namens de commissie 12/1/2010
4-1492/6 4-1492/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/1/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/11/2009   Indiening Stuk 4-1492/1 4-1492/1 (PDF)
12/11/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/11/2009   Verzending naar commissie
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Niet behandeld
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
17/11/2009   Verzending naar commissie voor advies
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
24/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
24/11/2009   Einde behandeling
24/11/2009   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1492/2 4-1492/2 (PDF)
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
15/12/2009   Bespreking
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Bespreking
12/1/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
12/1/2010   Aanneming na amendering
12/1/2010   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1492/5 4-1492/5 (PDF)
12/1/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Stuk 4-1492/6 4-1492/6 (PDF)
21/1/2010   Inschrijving op agenda
28/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-110 Hand. 4-110 (PDF)
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o6) Hand. 4-110 Hand. 4-110 (PDF)
28/1/2010   Aanneming na amendering door commissie
28/1/2010   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen Staatssecretaris voor Europese Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/1/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 15/12/2009, 12/1/2010
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 24/11/2009

Kruispuntbank van de wetgeving