S. 4-1397 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van een universele toegangskaart voor gehandicapten
Franco Seminara    Philippe Mahoux   

lichamelijk gehandicapte
gehandicapte
administratieve formaliteit
faciliteiten voor gehandicapten
parkeerterrein
openbaar vervoer

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1397/1 4-1397/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/7/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2009   Indiening Stuk 4-1397/1 4-1397/1 (PDF)
16/7/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/7/2009   Verzending naar commissie
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
17/11/2009   Bespreking
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Hoorzitting met mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
12/1/2010   Hoorzitting met de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap
12/1/2010   Hoorzitting met de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit
12/1/2010   Hoorzitting met mevrouw Gisèle Marlière, ondervoorzitter, Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
12/1/2010   Hoorzitting met de heer Angelo Cléon, afgevaardigd bestuurder, Nationale Vereniging voor de Huisvesting van Personen met een Handicap
12/1/2010   Hoorzitting met de heer Claeys, Vlaamse Federatie Gehandicapten
17/3/2010   Inschrijving op agenda
17/3/2010   Stand van zaken
17/3/2010   Gedachtewisseling
met de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 17/11/2009, 12/1/2010, 17/3/2010

Kruispuntbank van de wetgeving