S. 4-1323 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de uitbreiding van de tax shelter-regeling tot de kortfilm
Philippe Mahoux   

audiovisuele productie
steun aan ondernemingen
fiscale stimulans
filmproductie
film
belastingaftrek
filmindustrie
vennootschapsbelasting

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1323/1 4-1323/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/5/2009
4-1323/2 4-1323/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2009   Indiening Stuk 4-1323/1 4-1323/1 (PDF)
14/5/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/5/2009   Verzending naar commissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 4-1554/1
16/12/2009   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1323/2 4-1323/2 (PDF)
16/12/2009   Inschrijving op agenda
17/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Verval door aanneming van een ander dossier
17/12/2009   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 17/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Vervallen 16/12/2009

Kruispuntbank van de wetgeving