S. 4-1139 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, opdat organisaties waarvan het oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is, niet worden beschouwd als criminele organisaties
Philippe Mahoux   

georganiseerde misdaad
interpretatie van het recht
strafrecht

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1139/1 4-1139/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/1/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/1/2009   Indiening Stuk 4-1139/1 4-1139/1 (PDF)
29/1/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
29/1/2009   Verzending naar commissie
17/2/2009   Inschrijving op agenda
17/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Josy Dubié, Martine Taelman
17/2/2009   Bespreking
3/3/2009   Inschrijving op agenda
3/3/2009   Bespreking
10/3/2009   Inschrijving op agenda
10/3/2009   Bespreking
17/3/2009   Inschrijving op agenda
17/3/2009   Gedachtewisseling
met vertegenwoordigers van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
17/3/2009   Bespreking
1/7/2009   Inschrijving op agenda
1/7/2009   Bespreking
1/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman, Marie-Hélène Crombé-Berton
8/7/2009   Inschrijving op agenda
8/7/2009   Bespreking
14/10/2009   Inschrijving op agenda
14/10/2009   Bespreking
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Justitie
In behandeling 17/2/2009, 3/3/2009, 10/3/2009, 17/3/2009, 1/7/2009, 8/7/2009, 14/10/2009

Kruispuntbank van de wetgeving