S. 4-1113 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren
Philippe Mahoux   

buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
slachtoffer
rechtsingang
slachtofferhulp
mensenhandel

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1113/1 4-1113/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/1/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2009   Indiening Stuk 4-1113/1 4-1113/1 (PDF)
15/1/2009   Inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/1/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving