S. 4-107 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 6į, dat het recht op water waarborgt
Philippe Mahoux   

water
herziening van de grondwet
rechten van het individu

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-107/1 4-107/1 (PDF) Herziening van de grondwet 26/7/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/7/2007   Indiening Stuk 4-107/1 4-107/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
11/12/2008   Inschrijving op agenda
11/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpťrťe
11/12/2008   Regeling der werkzaamheden
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2008

Kruispuntbank van de wetgeving