S. 4-1040 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om te zorgen voor fiscale neutraliteit ten voordele van de werknemers, met name het onderwijzend personeel, van wie het salaris van december in het verleden in januari werd uitbetaald
Philippe Mahoux   

leerkracht
Franse Gemeenschap
fiscaal recht
belastbaar inkomen
belasting van natuurlijke personen
regionale financiŽn
provinciebegroting

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-1040/1 4-1040/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/12/2008
4-1040/2 4-1040/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/12/2008   Indiening Stuk 4-1040/1 4-1040/1 (PDF)
4/12/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
16/12/2008   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 4-1051/1
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur
11/12/2008   Inschrijving op agenda
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Verval door aanneming van een ander dossier
18/12/2008   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 18/12/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Vervallen 16/12/2008

Kruispuntbank van de wetgeving