S. 3-2121 Dossierfiche K. 51-2873

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV)
Regering G. Verhofstadt II  

boekhouding
inkomstenbelasting
sociale participatie
personeelsbenoeming
horecabedrijf
alternatieve geschillenbeslechting
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
intellectueel
telecommunicatie
terrorisme
huurovereenkomst
geweld
veiligheidsnorm
OCMW
braindrain
investering
politie
wetenschappelijk onderzoek
openbare gezondheidszorg
gevangenisstraf
verjaring van de vordering
bank
hypotheek
eerste hulp
fiscale stimulans
telefoon
accijns
vervuiler-betaalt-principe
bescherming van de consument
verblijfplaats
apotheker
onderzoek en ontwikkeling
vervoer van gevaarlijke stoffen
buitenlandse staatsburger
wetenschappelijke ontdekking
binnenvaart
obligatie
vrij beroep
veiligheid van het product
effecten
rechtsmiddel
registratierecht
verhuur van onroerend goed
assistentschap
onderzoeker
niet in loondienst verkregen inkomen
stillegging van een centrale
gemeenschapswacht
notaris
arrestatie
gemeentepolitie
Rijksregister van de natuurlijke personen
financieel instrument
dienstverrichting
overbrenging van gedetineerden
oprichting van een onderneming
taalgebruik
fiscaal recht
armoede
delegatie van bevoegdheid
burgerlijk wetboek
evacuatie van de bevolking
belastingplichtige
belasting op de meerwaarde
vennootschapsbelasting
verbetering van woningen
BTW
administratieve formaliteit
sociale integratie
bankdeposito
farmaceutische industrie
aandeel
milieudelict
kernenergie
beroepssport
beveiliging en bewaking
belasting der niet-verblijfhouders
fonds voor bestaanszekerheid
programmawet
studentenhuis
belastingontheffing
overdrachtsbelasting
lening
openbare veiligheid
arbeidsongeval
garantie
gedelegeerde wetgeving
beslag op bezittingen
aansprakelijkheid voor milieuschade
Fonds voor Arbeidsongevallen
investeringshulp
burgerlijke stand
huisvesting
bemiddelaar
voorkoming van verontreiniging
boekhoudkundige reserve
aansprakelijkheid
administratieve sanctie
kerncentrale
bekendmaking
nationale uitvoeringsmaatregel
commercialisering
geldboete
transmissienet

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-2873/1 Wetsontwerp 29/1/2007
K. 51-2873/2 Amendementen ingediend in de commissie 7/2/2007
K. 51-2873/3 Addendum 8/2/2007
K. 51-2873/4 Amendementen 13/2/2007
K. 51-2873/5 Amendement 13/2/2007
K. 51-2873/6 Amendementen ingediend in de commissie 13/2/2007
K. 51-2873/7 Amendementen ingediend in de commissie 14/2/2007
K. 51-2873/8 Amendementen ingediend in de commissie 14/2/2007
K. 51-2873/9 Addendum 15/2/2007
K. 51-2873/10 Verslag namens de commissie 21/2/2007
K. 51-2873/11 Verslag namens de commissie 21/2/2007
K. 51-2873/12 Verslag namens de commissie 22/2/2007
K. 51-2873/13 Verslag namens de commissie 26/2/2007
K. 51-2873/14 Amendementen ingediend in de commissie 27/2/2007
K. 51-2873/15 Verslag namens de commissie 27/2/2007
K. 51-2873/17 Advies van de Raad van State 27/2/2007
K. 51-2873/16 Amendement ingediend in de commissie 28/2/2007
K. 51-2873/18 Verslag namens de commissie 2/3/2007
K. 51-2873/19 Verslag namens de commissie 2/3/2007
K. 51-2873/20 Verslag namens de commissie 2/3/2007
K. 51-2873/21 Aanvullend verslag namens de commissie 2/3/2007
K. 51-2873/22 Tekst aangenomen door de commissies 2/3/2007
K. 51-2873/23 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/3/2007
K. 51-2873/24 Aanvullend verslag namens de commissie 14/3/2007
K. 51-2873/25 Tekst aangenomen door de commissies 14/3/2007
K. 51-2873/26 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/3/2007
K. 51-2873/27 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2007
3-2121/1 3-2121/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/3/2007
3-2121/6 3-2121/6 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2007
3-2121/2 3-2121/2 (PDF) Amendementen 28/3/2007
3-2121/3 3-2121/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
3-2121/5 3-2121/5 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
3-2121/4 3-2121/4 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2007
3-2121/7 3-2121/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
29/1/2007   Indiening Stuk K. 51-2873/1
16/2/2007   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 268 Bijlage, p. 12
1/3/2007   Ontvangst extern advies: Raad van State Stuk K. 51-2873/17
2/3/2007   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Stuk K. 51-2873/22
8/3/2007   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 269, p. 48-53
14/3/2007   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Stuk K. 51-2873/25
15/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 271, p. 31-39 + nr. 272, p. 62-63
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-8/o33)
Integraal verslag nr. 272, p. 63
15/3/2007   Aanneming na amendering door commissie Stuk K. 51-2873/27
8/2/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/43 3-82/43 (PDF)
8/2/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/43 3-82/43 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-2121/1 3-2121/1 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/3/2007   Verzending naar commissie
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems, Olga Zrihen
21/3/2007   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
28/3/2007   Aanneming zonder amendering
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Stuk 3-2121/4 3-2121/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/3/2007   Verzending naar commissie
20/3/2007   Verzending naar commissie
20/3/2007   Verzending naar commissie
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
21/3/2007   Bespreking
21/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
21/3/2007   Bespreking
21/3/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
22/3/2007   Bespreking
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
22/3/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-2121/6 3-2121/6 (PDF)
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Stuk 3-2121/3 3-2121/3 (PDF)
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
28/3/2007   Aanneming zonder amendering
28/3/2007   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-2121/5 3-2121/5 (PDF)
20/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/3/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-19/o0) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Stuk 3-2121/7 3-2121/7 (PDF)
12/4/2007   Aanneming zonder amendering
12/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
8/5/2007   Bekendmaking (25103-25151)
8/10/2007   Erratum (52536)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/3/2007, 27/3/2007, 28/3/2007, 10/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/3/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/3/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/3/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/3/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/3/2007 5 21/3/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/3/2007 25 24/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2007 8/5/2007 , blz 25103-25151
Errata
Op 8/10/2007 , blz 52536

Kruispuntbank van de wetgeving