S. 3-1968 Dossierfiche K. 51-2833

Wetsontwerp inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie
Philippe Mahoux   

mijnenbestrijding
wapenhandel
wapenbeperking
witwassen van geld
antipersoneel(s)mijn
financiering
conventioneel wapen

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1968/1 3-1968/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/12/2006
3-1968/2 3-1968/2 (PDF) Amendementen 11/12/2006
3-1968/3 3-1968/3 (PDF) Amendementen 11/12/2006
3-1968/4 3-1968/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1968/5 3-1968/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/12/2006
3-1968/6 3-1968/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 23/12/2006
K. 51-2833/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/1/2007
K. 51-2833/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/3/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/12/2006   Indiening Stuk 3-1968/1 3-1968/1 (PDF)
7/12/2006   Inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/12/2006   Verzending naar commissie
20/12/2006   Inschrijving op agenda
20/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
20/12/2006   Bespreking
20/12/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
20/12/2006   Aanneming na amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Stuk 3-1968/4 3-1968/4 (PDF)
22/12/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Stuk 3-1968/5 3-1968/5 (PDF)
21/12/2006   Inschrijving op agenda
23/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-197 Hand. 3-197 (PDF)
23/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o17) Hand. 3-197 Hand. 3-197 (PDF)
Stuk 3-1968/6 3-1968/6 (PDF)
23/12/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
23/12/2006   Overzending Stuk K. 51-2833/1
14/2/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 779
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 268, p. 59-60
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 268, p. 79-80
Stuk K. 51-2833/2
1/3/2007   Aanneming zonder amendering
1/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2007   Bekendmaking (22122-22123)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 20/12/2006, 22/12/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 8/1/2007 60 19/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/3/2007 26/4/2007 , blz 22122-22123

Kruispuntbank van de wetgeving