S. 3-1811 Dossierfiche K. 51-2566

Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 26 november 2004, 28 juni 2005, 12 juli 2005, 15 december 2005 en van 2 februari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
Regering G. Verhofstadt II  

overuur
prijsindex
gezinslast
vervroegd pensioen
ouderdomsverzekering
jongerenarbeid
loonbelasting
gedelegeerde wetgeving
besluit

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-2566/1 Wetsontwerp 16/6/2006
K. 51-2566/2 Verslag namens de commissie 10/7/2006
3-1811/1 3-1811/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/7/2006
K. 51-2566/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/7/2006
3-1811/2 3-1811/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2006
3-1811/3 3-1811/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/7/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/6/2006   Indiening Stuk K. 51-2566/1
10/7/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Stuk K. 51-2566/2
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 229, p. 52-56
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-37/o12)
Integraal verslag nr. 230, p. 79-80
Stuk K. 51-2566/3
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
6/7/2006   Inschrijving op agenda
13/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/7/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-1811/1 3-1811/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/7/2006   Verzending naar commissie
14/7/2006   Inschrijving op agenda
14/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
14/7/2006   Bespreking
14/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
14/7/2006   Aanneming zonder amendering
14/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-1811/2 3-1811/2 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-178 Hand. 3-178 (PDF)
14/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-22/o2) Hand. 3-179 Hand. 3-179 (PDF)
Stuk 3-1811/3 3-1811/3 (PDF)
14/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Overzending aan Senaat (Evoc)
14/7/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
8/8/2006   Bekendmaking (38795)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/7/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/7/2006 15 23/10/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/7/2006 60 18/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2006 8/8/2006 , blz 38795

Kruispuntbank van de wetgeving