S. 3-1783 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg
Berni Collas   

judiciŽle rechtspraak
griffies en parketten
Duitstalige Gemeenschap

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1783/1 3-1783/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/6/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/6/2006   Indiening Stuk 3-1783/1 3-1783/1 (PDF)
6/7/2006   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
6/7/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving