S. 3-1734 Dossierfiche K. 51-2799

Wetsontwerp tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
Stefaan Noreilde    Philippe Moureaux    Ludwig Vandenhove    Berni Collas   

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
eerbiediging van het privé-leven
beveiliging en bewaking
videobewaking
opnameapparaat
misdaadbestrijding

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1734/1 3-1734/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/5/2006
3-1734/2 3-1734/2 (PDF) Advies van de Raad van State 16/6/2006
3-1734/3 3-1734/3 (PDF) Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 9/8/2006
3-1734/4 3-1734/4 (PDF) Amendementen 21/11/2006
3-1734/5 3-1734/5 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2006
3-1734/6 3-1734/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/12/2006
3-1734/7 3-1734/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 7/12/2006
K. 51-2799/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/12/2006
K. 51-2799/2 Amendementen 17/1/2007
K. 51-2799/3 Amendementen 31/1/2007
K. 51-2799/4 Amendement 2/2/2007
K. 51-2799/5 Verslag namens de commissie 21/2/2007
K. 51-2799/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/3/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/5/2006   Indiening Stuk 3-1734/1 3-1734/1 (PDF)
1/6/2006   Inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/6/2006   Verzending naar commissie
6/6/2006   Inschrijving op agenda
6/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
6/6/2006   Bespreking
6/6/2006   Commissie wenst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
6/6/2006   Commissie wenst extern advies: Raad van State
17/10/2006   Inschrijving op agenda
17/10/2006   Hoorzitting met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
17/10/2006   Bespreking
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Bespreking
14/11/2006   Inschrijving op agenda
14/11/2006   Bespreking
21/11/2006   Inschrijving op agenda
21/11/2006   Bespreking
21/11/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o2)
21/11/2006   Aanneming na amendering
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Lezing van de aangenomen tekst
5/12/2006   Inschrijving op agenda
5/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 2 onthoudingen
Stuk 3-1734/5 3-1734/5 (PDF)
5/12/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Stuk 3-1734/6 3-1734/6 (PDF)
6/6/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
16/6/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Stuk 3-1734/2 3-1734/2 (PDF)
9/8/2006   Ontvangst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Stuk 3-1734/3 3-1734/3 (PDF)
30/11/2006   Inschrijving op agenda
7/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-192 Hand. 3-192 (PDF)
7/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-192 Hand. 3-192 (PDF)
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o16) Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
Stuk 3-1734/7 3-1734/7 (PDF)
7/12/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
7/12/2006   Overzending Stuk K. 51-2799/1
21/2/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Stuk K. 51-2799/5
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 267, p. 41-59 + nr. 268, p. 68-69
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o22)
Integraal verslag nr. 268, p. 69-70
Stuk K. 51-2799/6
1/3/2007   Aanneming zonder amendering
1/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/5/2007   Bekendmaking (29529-29532)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 7/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 6/6/2006, 17/10/2006, 24/10/2006, 14/11/2006, 21/11/2006, 5/12/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 8/12/2006 60 2/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/3/2007 31/5/2007 , blz 29529-29532

Kruispuntbank van de wetgeving