S. 3-1492 Dossierfiche K. 51-2097

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

anticonceptie
laag inkomen
inkomstenbelasting
niet-gouvernementele organisatie
kapitaalbelegging
verzekeringspremie
aanvullend pensioen
stookolie
toelating van vreemdelingen
postdienst
schone kunsten
beleggingsmaatschappij
non-profitsector
apotheek
sociale bijdrage
plantaardige olie
medisch informatiesysteem
bescherming van moeder en kind
bijkomend voordeel
geneesmiddel
sociale zekerheid
zwartwerk
uitkering aan nabestaanden
heffing op brandstoffen
OCMW
Rijksdienst voor Pensioenen
Federale Investeringsmaatschappij
ziekteverlof
energiebesparing
ambtenaar
politie
ontwikkelingshulp
loodvrije benzine
verjaring van de vordering
bedrijfsvoertuig
eerste hulp
fiscale stimulans
telefoon
vervangende brandstof
remgeld
gemeente
ziekenhuis
accijns
energieprijs
ziekteverzekering
apotheker
rechtsbijstand
ministerie
ethiek
sociaal achtergestelde groep
algemene geneeskunde
zelfstandig beroep
Maribel
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
belasting op inkomsten uit kapitaal
obligatie
medisch en chirurgisch materiaal
maatschappelijke positie
balans
duurzame ontwikkeling
kosten voor gezondheidszorg
jeugdige werknemer
Belgische Technische CoŲperatie
belastingfraude
paspoort
levenskwaliteit
openbaar gebouw
witwassen van geld
belastingaftrek
criminaliteit
reproductieve gezondheidszorg
gemeentepolitie
vormingsverlof
gift
psychiatrische inrichting
brandbestrijding
bestedingen voor gezondheid
kosten voor ziekenhuisopname
verwarming
gegevensverwerkende installatie
fiscaal recht
armoede
delegatie van bevoegdheid
sociale begroting
vennootschapsbelasting
informatica
repatriŽring van kapitaal
geestelijk gehandicapte
opleidingsstage
ouderdomsverzekering
gasolie
voertuigenbelasting
BTW
sociale integratie
milieubescherming
paramilitaire troepen
jongerenarbeid
Regie der Gebouwen
identiteitsbewijs
ontlening
fraude
belasting van natuurlijke personen
moederschapsuitkering
farmaceutische industrie
gedetineerde
gemeenschappelijk vervoer
opneming in het beroepsleven
motorbrandstof
ontwikkelingshelper
aandeel
belastingaangifte
koolzaad
beveiliging en bewaking
programmawet
Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking
beroepsleven
geneeskundige noodhulp
rechtsmisbruik
vennootschapsrecht
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
ziekte van de luchtwegen
geldmarkt
paramedisch beroep
provincie
dokter
minimumbestaansinkomen
ziekentransport
begrotingsfonds
verzekeringsmaatschappij
energieverbruik
officieel document
arbeidsongeschiktheid
huisvesting
misdaadbestrijding
tandheelkunde
vrijwilligerswerk
thuisverzorging
levensverzekering
administratieve sanctie
automobiel
geldboete
tandarts
onderneming in moeilijkheden
biobrandstof

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-2097/2 Amendementen ingediend in de commissie 18/11/2005
K. 51-2097/1 Wetsontwerp 22/11/2005
K. 51-2097/3 Amendementen ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2097/4 Amendementen ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2097/7 Amendementen ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2097/5 Verslag namens de commissie 5/12/2005
K. 51-2097/6 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2097/8 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2097/9 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2097/10 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2097/11 Advies van de Raad van State 13/12/2005
K. 51-2097/12 Amendementen ingediend in de commissie 13/12/2005
K. 51-2097/13 Verslag namens de commissie 13/12/2005
K. 51-2097/14 Verslag namens de commissie 13/12/2005
K. 51-2097/15 Verslag namens de commissie 14/12/2005
K. 51-2097/16 Verslag namens de commissie 14/12/2005
K. 51-2097/21 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 14/12/2005
K. 51-2097/17 Verslag namens de commissie 15/12/2005
K. 51-2097/18 Tekst aangenomen door de commissies 15/12/2005
K. 51-2097/19 Verslag namens de commissie 16/12/2005
K. 51-2097/20 Verslag namens de commissie 16/12/2005
K. 51-2097/22 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 19/12/2005
K. 51-2097/23 Aanvullend verslag namens de commissie 19/12/2005
K. 51-2097/24 Artikelen gewijzigd door de commissie 19/12/2005
K. 51-2097/25 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 20/12/2005
3-1492/1 3-1492/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/12/2005
3-1492/2 3-1492/2 (PDF) Amendementen 21/12/2005
3-1492/5 3-1492/5 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2005
K. 51-2097/26 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 21/12/2005
K. 51-2097/27 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/12/2005
3-1492/3 3-1492/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1492/4 3-1492/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1492/6 3-1492/6 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1492/7 3-1492/7 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1492/8 3-1492/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2005   Indiening Stuk K. 51-2097/1
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
13/12/2005   Bespreking
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
13/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
13/12/2005   Bespreking
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
13/12/2005   Einde behandeling
14/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
14/12/2005   Bespreking
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Bespreking
20/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
20/12/2005   Bespreking
20/12/2005   Einde behandeling
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Einde behandeling
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Einde behandeling
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
14/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/12/2005   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Stuk K. 51-2097/18
15/12/2005   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 178, p. 66
19/12/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Stuk K. 51-2097/23
20/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 182, p. 1-40 + nr. 183, p. 1-63 + nr. 184, p. 1-8 + p. 10-12
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-43/o1)
Integraal verslag nr. 184, p. 12
Stuk K. 51-2097/27
21/12/2005   Aanneming na amendering door commissie
8/12/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/30 3-82/30 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/12/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-1492/1 3-1492/1 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o1)
21/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd '14 stemmen)
Stuk 3-1492/3 3-1492/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
21/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1492/5 3-1492/5 (PDF)
21/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Stuk 3-1492/6 3-1492/6 (PDF)
22/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1492/4 3-1492/4 (PDF)
22/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1492/7 3-1492/7 (PDF)
21/12/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/12/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/12/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/12/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
23/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-143 Hand. 3-143 (PDF)
23/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-143 Hand. 3-143 (PDF)
23/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-15/o3) Hand. 3-144 Hand. 3-144 (PDF)
Stuk 3-1492/8 3-1492/8 (PDF)
23/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Overzending aan Senaat (Evoc)
23/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2005   Bekendmaking (57315-57359)
20/3/2006   Erratum (16099)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2005, 14/12/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2005
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 13/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 20/12/2005
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 20/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/12/2005
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 21/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2005, 22/12/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/12/2005 5 11/1/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/12/2005 20 26/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2005 30/12/2005 , blz 57315-57359
Errata
Op 20/3/2006 , blz 16099

Kruispuntbank van de wetgeving