S. 3-1447 Dossierfiche K. 51-2020

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

doodstraf
balans
gezondheid van dieren
amortisatie
sociale voorzieningen
aanvullend pensioen
gerechtelijk onderzoek
postdienst
penitentiair recht
beleggingsmaatschappij
Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
Commissie van Toezicht van de Amortisatiekas
vervoersonderneming
strafprocedure
publiek eigendom
geneesmiddel
slachten van dieren
valuta
OCMW
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
energiedistributie
watervoorziening
politie
gezondheidsverzorging
hypotheek
transportinfrastructuur
bejaarde
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
concessieovereenkomsten voor dienstverlening
verblijfplaats
schatkist
justitiŽle samenwerking
sociaal achtergestelde groep
buitenlandse staatsburger
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
stemming bij volmacht
notaris
rechtspersoon
civiele aansprakelijkheid
kapitaalvermeerdering
stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
overheidslening
disciplinaire procedure
zegelrecht
verwarming
consolidatie van de schuld
strafgevangenis
armoede
boekhouder
overheidsbedrijf
beroepsdeontologie
ouderdomsverzekering
BTW
sociale integratie
Amortisatiekas
overheidsschuld
faillissement
alimentatieplicht
eerbiediging van het privť-leven
gedetineerde
kernenergie
voederen van dieren
strafrechtelijke aansprakelijkheid
programmawet
paardachtige
autoverzekering
gevangeniswezen
beroepsgeheim
minimumbestaansinkomen
schatkistbiljet
begrotingsfonds
aankoopcomitť
financieel beroep
dierenbescherming
handelsmaatschappij
vervoer per spoor
openbare werken
nationale uitvoeringsmaatregel
openbaar vervoer
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
spoorwegstation

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-2020/1 Wetsontwerp 11/10/2005
K. 51-2020/2 Amendementen ingediend in de commissie 21/10/2005
K. 51-2020/3 Amendementen ingediend in de commissie 25/10/2005
K. 51-2020/4 Amendementen ingediend in de commissie 25/10/2005
K. 51-2020/5 Amendementen ingediend in de commissie 25/10/2005
K. 51-2020/6 Amendementen ingediend in de commissie 26/10/2005
K. 51-2020/7 Verslag namens de commissie 3/11/2005
K. 51-2020/8 Verslag namens de commissie 8/11/2005
K. 51-2020/9 Amendementen ingediend in de commissie 9/11/2005
K. 51-2020/10 Amendement ingediend in de commissie 9/11/2005
K. 51-2020/11 Verslag namens de commissie 10/11/2005
K. 51-2020/12 Verslag namens de commissie 17/11/2005
K. 51-2020/13 Verslag namens de commissie 17/11/2005
K. 51-2020/14 Verslag namens de commissie 17/11/2005
K. 51-2020/15 Verslag namens de commissie 17/11/2005
K. 51-2020/16 Tekst aangenomen door de commissies 17/11/2005
K. 51-2020/17 Verslag namens de commissie 18/11/2005
K. 51-2020/18 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 24/11/2005
K. 51-2020/19 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/11/2005
3-1447/1 3-1447/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 28/11/2005
3-1447/4 3-1447/4 (PDF) Verslag namens de commissie 30/11/2005
3-1447/2 3-1447/2 (PDF) Amendementen 6/12/2005
3-1447/3 3-1447/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/2005
3-1447/5 3-1447/5 (PDF) Verslag namens de commissie 13/12/2005
3-1447/6 3-1447/6 (PDF) Verslag namens de commissie 13/12/2005
3-1447/7 3-1447/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
11/10/2005   Indiening Stuk K. 51-2020/1
17/11/2005   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Stuk K. 51-2020/16
24/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 55-58 + p. 68-69
24/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-4/o43)
Integraal verslag nr. 171, p. 69-70
Stuk K. 51-2020/19
24/11/2005   Aanneming na amendering door commissie
25/10/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/28 3-82/28 (PDF)
25/10/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/28 3-82/28 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
25/11/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/11/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-1447/1 3-1447/1 (PDF)
  Commissie: Justitie
28/11/2005   Verzending naar commissie
6/12/2005   Inschrijving op agenda
6/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
6/12/2005   Bespreking
6/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
6/12/2005   Aanneming zonder amendering
6/12/2005   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1447/3 3-1447/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/11/2005   Verzending naar commissie
28/11/2005   Verzending naar commissie
28/11/2005   Verzending naar commissie
30/11/2005   Inschrijving op agenda
30/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
30/11/2005   Bespreking
30/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
30/11/2005   Aanneming zonder amendering
30/11/2005   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1447/4 3-1447/4 (PDF)
30/11/2005   Inschrijving op agenda
30/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
30/11/2005   Bespreking
30/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
30/11/2005   Aanneming zonder amendering
6/12/2005   Inschrijving op agenda
6/12/2005   Niet behandeld
7/12/2005   Inschrijving op agenda
7/12/2005   Uitgesteld
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-1447/6 3-1447/6 (PDF)
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
13/12/2005   Bespreking
13/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
13/12/2005   Aanneming zonder amendering
13/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Stuk 3-1447/5 3-1447/5 (PDF)
28/11/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/11/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
8/12/2005   Inschrijving op agenda
15/12/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 3-1447/2 3-1447/2 (PDF)
15/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-10/o11) Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
Stuk 3-1447/7 3-1447/7 (PDF)
15/12/2005   Aanneming zonder amendering
15/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2005   Bekendmaking (57301-57314)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/11/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 6/12/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/11/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/11/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/12/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/11/2005 5 30/11/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 29/11/2005 30 13/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/12/2005 30/12/2005 , blz 57301-57314

Kruispuntbank van de wetgeving