S. 3-1427 Dossierfiche K. 51-2027

Wetsontwerp betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid
Regering G. Verhofstadt II  

lokale financiŽn
politie
verkeersveiligheid
geografische spreiding
gemeentepolitie
begrotingsfonds
geldboete
overtreding van het verkeersreglement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-2027/1 Wetsontwerp 13/10/2005
K. 51-2027/2 Amendementen 28/10/2005
K. 51-2027/3 Verslag namens de commissie 8/11/2005
K. 51-2027/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/11/2005
K. 51-2027/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/11/2005
3-1427/1 3-1427/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/11/2005
3-1427/2 3-1427/2 (PDF) Amendementen 16/11/2005
3-1427/3 3-1427/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/11/2005
3-1427/4 3-1427/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/11/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
13/10/2005   Indiening Stuk K. 51-2027/1
8/11/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Stuk K. 51-2027/3
10/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 51-66 + p. 68-70 + p. 77-78
10/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-35/o11)
Integraal verslag nr. 168, p. 79
Stuk K. 51-2027/5
10/11/2005   Aanneming na amendering door commissie
25/10/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/28 3-82/28 (PDF)
25/10/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/28 3-82/28 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/11/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/11/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-1427/1 3-1427/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/11/2005   Verzending naar commissie
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
16/11/2005   Bespreking
16/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
16/11/2005   Aanneming zonder amendering
16/11/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Stuk 3-1427/3 3-1427/3 (PDF)
16/11/2005   Inschrijving op agenda
17/11/2005   Algemene bespreking Hand. 3-133 Hand. 3-133 (PDF)
17/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-9/o0) Hand. 3-133 Hand. 3-133 (PDF)
Stuk 3-1427/4 3-1427/4 (PDF)
17/11/2005   Aanneming zonder amendering
17/11/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/11/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
21/12/2005   Bekendmaking (54662-54665)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/11/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/11/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/11/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/11/2005 5 21/11/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/11/2005 30 14/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/12/2005 21/12/2005 , blz 54662-54665

Kruispuntbank van de wetgeving