S. 3-1278 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten
Stťphanie Anseeuw    Margriet Hermans    Luc Willems   

chronische ziekte
verzekering
ziekteverzekering
motie van het Parlement
bestrijding van discriminatie
verzekeringsovereenkomst
gehandicapte
levensverzekering

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1278/1 3-1278/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/7/2005
3-1278/2 3-1278/2 (PDF) Amendementen 12/5/2006
3-1278/3 3-1278/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2006
3-1278/4 3-1278/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/6/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/7/2005   Indiening Stuk 3-1278/1 3-1278/1 (PDF)
7/7/2005   Inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/7/2005   Verzending naar commissie
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
19/4/2006   Bespreking
7/6/2006   Inschrijving op agenda
7/6/2006   Bespreking
7/6/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+5/-0/o4)
7/6/2006   Aanneming na amendering
7/6/2006   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1278/3 3-1278/3 (PDF)
7/6/2006   Tekst aangenomen Stuk 3-1278/4 3-1278/4 (PDF)
15/6/2006   Inschrijving op agenda
22/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-172 Hand. 3-172 (PDF)
22/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o13) Hand. 3-172 Hand. 3-172 (PDF)
22/6/2006   Aanneming na amendering door commissie
22/6/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/6/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 19/4/2006, 7/6/2006

Kruispuntbank van de wetgeving