S. 3-1072 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme
André Van Nieuwkerke   

misdaad tegen de menselijkheid
motie van het Parlement
xenofobie
extremisme
herdenkingsplechtigheid
antisemitisme
concentratiekamp
racisme

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1072/1 3-1072/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/3/2005
3-1072/2 3-1072/2 (PDF) Amendementen 1/5/2005
3-1072/3 3-1072/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/5/2005
3-1072/4 3-1072/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/5/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/3/2005   Indiening Stuk 3-1072/1 3-1072/1 (PDF)
10/3/2005   Inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/3/2005   Verzending naar commissie
26/4/2005   Inschrijving op agenda
26/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
26/4/2005   Bespreking
3/5/2005   Inschrijving op agenda
3/5/2005   Bespreking
3/5/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o0)
3/5/2005   Aanneming na amendering
3/5/2005   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1072/3 3-1072/3 (PDF)
3/5/2005   Tekst aangenomen Stuk 3-1072/4 3-1072/4 (PDF)
4/5/2005   Inschrijving op agenda
13/5/2005   Inschrijving op agenda
19/5/2005   Algemene bespreking Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
19/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
19/5/2005   Aanneming na amendering door commissie
19/5/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
meegedeeld aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Landsverdediging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/5/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 26/4/2005, 3/5/2005

Kruispuntbank van de wetgeving