S. 2-238 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 14quater in de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State
Anne-Marie Lizin   

beroep tot nietigverklaring
bevoegdheid van het Parlement
administratieve rechtspraak
voorzitter van het Parlement
besluit

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-238/1 2-238/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/12/1999
2-238/2 2-238/2 (PDF) Advies van de Raad van State 10/4/2001
2-238/3 2-238/3 (PDF) Advies van de Raad van State 17/5/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/1999   Indiening Stuk 2-238/1 2-238/1 (PDF)
3/2/2000   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
3/2/2000   Verzending naar commissie
9/11/2000   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/11/2000   Verzending naar een andere commissie
14/11/2000   Inschrijving op agenda
21/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
21/11/2000   Inschrijving op agenda
21/11/2000   Bespreking
30/1/2001   Inschrijving op agenda
30/1/2001   Commissie wenst extern advies: Raad van State
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Hoorzitting met de heer Michel Leroy, professor aan de ULB
15/1/2002   Inschrijving op agenda
15/1/2002   Hoorzitting met de heer Lambert, advocaat aan de balie te Brussel
15/1/2002   Bespreking
15/1/2002   Commissie wenst extern advies: Raad van State
30/4/2002   Inschrijving op agenda
30/4/2002   Niet behandeld
2/2/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
10/4/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Stuk 2-238/2 2-238/2 (PDF)
17/1/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
17/5/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Stuk 2-238/3 2-238/3 (PDF)
21/5/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 21/11/2000, 30/1/2001, 12/6/2001, 15/1/2002

Kruispuntbank van de wetgeving