S. 2-130 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechtten in Birma (Myanmar)
Philippe Mahoux    Jeannine Leduc    Erika Thijs    Philippe Monfils    Myriam Vanlerberghe    Marie Nagy    Michiel Maertens    Georges Dallemagne    Patrik Vankrunkelsven    Anne-Marie Lizin   

dictatuur
motie van het Parlement
economische sanctie
rechten van de mens
staatsgeweld
Birma/Myanmar

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-130/1 2-130/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/10/1999
2-130/2 2-130/2 (PDF) Amendementen 1/3/2000
2-130/3 2-130/3 (PDF) Amendementen 16/5/2000
2-130/4 2-130/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/5/2000
2-130/5 2-130/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 16/5/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/10/1999   Indiening Stuk 2-130/1 2-130/1 (PDF)
2/12/1999   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/12/1999   Verzending naar commissie
11/1/2000   Inschrijving op agenda
11/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
2/3/2000   Inschrijving op agenda
2/3/2000   Hoorzitting met mevrouw Aubert, lid van de Assemblée nationale en rapporteur van de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
over de rol van de petroleumondernemingen in de internationale politiek en de sociale en leefmilieugevolgen hiervan.
2/3/2000   Hoorzitting met de heer J. Kuczkicwicz, verantwoordelijke voor de mensen- en vakbondsrechten bij het IVVV, Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen.
14/3/2000   Inschrijving op agenda
14/3/2000   Niet behandeld
25/4/2000   Inschrijving op agenda
25/4/2000   Uitgesteld
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
16/5/2000   Aanneming na amendering
16/5/2000   Vertrouwen rapporteur Stuk 2-130/4 2-130/4 (PDF)
16/5/2000   Tekst aangenomen Stuk 2-130/5 2-130/5 (PDF)
18/5/2000   Inschrijving op agenda
25/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-47 Hand. 2-47 (PDF)
25/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o6) Hand. 2-47 Hand. 2-47 (PDF)
25/5/2000   Aanneming na amendering door commissie
25/5/2000   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 25/5/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 11/1/2000, 2/3/2000, 16/5/2000

Kruispuntbank van de wetgeving