S. 1-788 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel
Philippe Mahoux    Erika Thijs    Guy Verhofstadt    Paula Sťmer    Magdeleine Willame-Boonen    Pierre Jonckheer    Eddy Boutmans   

wapenhandel
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-788/1 1-788/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/11/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
20/11/1997   Indiening voorstel Stuk 1-788/1 1-788/1 (PDF)
18/12/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving