S. 1-1179 Dossierfiche K. 49-1998

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het internationale wegvervoer en het transitvervoer van personen en goederen en het Protocol, ondertekend te Brussel op 29 maart 1994
Regering J.-L. Dehaene II  

Algerije
wegvervoer
ratificatie van een overeenkomst
internationaal vervoer

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
1-1179/1 1-1179/1 (PDF) Wetsontwerp 4/12/1998
1-1179/2 1-1179/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/1999
1-1179/3 1-1179/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/2/1999
K. 49-1998/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/2/1999
K. 49-1998/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
4/12/1998   Indiening ontwerp Stuk 1-1179/1 1-1179/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
4/12/1998   Verzending naar commissie
21/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
21/1/1999   Bespreking
21/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
21/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-1179/3 1-1179/3 (PDF)
4/2/1999   Goedkeuring verslag
eenparig 8 stemmen
Stuk 1-1179/2 1-1179/2 (PDF)
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-244 Hand. 1-244 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
11/2/1999   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
11/2/1999   Overzending aan Kamer Stuk K. 49-1998/1
25/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 315, p. 11143
25/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o5)
Handelingen nr 315, p. 11165
Stuk K. 49-1998/2
25/2/1999   Aanneming zonder amendering
25/2/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Stuk K. 49-1998/2
25/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
29/10/1999   Bekendmaking (40802-40809)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 11/2/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 21/1/1999, 4/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 25/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/1999 29/10/1999 , blz 40802-40809

Kruispuntbank van de wetgeving