Samenstelling van de Senaat

Toestand vanaf 25 mei 2014

Sinds de verkiezingen van 2014 wordt de Senaat samengesteld uit 50 senatoren die uit de deelstaatparlementen (gemeenschappen en gewesten) komen en 10 gecoöpteerde senatoren. Voor de deelstaatsenatoren betreft het 29 senatoren aangeduid door het Vlaams Parlement, 10 senatoren aangeduid door het Parlement van de Franse Gemeenschap, 8 senatoren aangeduid door het Waals Parlement, 2 senatoren aangeduid door de Franse taalgroep in het Brussels Parlement en 1 senator aangeduid door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. De 10 gecoöpteerde senatoren (6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen) worden aangeduid op basis van de verkiezingsresultaten voor de Kamer.


N-VA :12
PS :10
MR :8
CD&V :8
Ecolo-Groen :6
Open Vld :5
sp.a :5
cdH :4
Vlaams Belang :2Zetelverdeling verkiezingen 2014

Uw senatorenSamenstelling sinds 1995

Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
 
Voor alle legislaturen sinds 1995 vindt u volgende informatie:
  • Senatoren van rechtswege
  • Politieke samenstelling en taalgroepen
  • Wijzigingen in de samenstelling van de vergadering (ontslagen, eedafleggingen)
  • Vrouwelijke ledenVoor meer informatie

Senaat
Communicatiedienst
1009 Brussel

Tel.: 02/501.79.10 – Fax.: 02/501.79.31

E-mail: info@senate.be