Vraag om uitleg nr. 5-2746

5-2746 Christie Morreale (PS) 27/11/2012
  de inning van auteursrechten in het kader van radio- en kabeldistributiediensten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7479