Vraag om uitleg nr. 4-1237

4-1237 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  de griepvaccins
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1180