Vraag om uitleg nr. 3-641

3-641 Berni Collas (MR) 17/2/2005
  de verklaringen van de Duitse kanselier inzake de hervorming van de NAVO
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-597