Vragen om uitleg van 5-801 tot 5-900

100 resultaten

5-801 Fabienne Winckel (PS) 25/4/2011
  de verkoop van chocolade sigaretten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2256
5-802 Bert Anciaux (sp.a) 25/4/2011
  een beslissing van het parket tot vrijlating van op heterdaad betrapte inbrekers
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-803 Bert Anciaux (sp.a) 25/4/2011
  de lijst van gerechtsdeskundigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-804 Bert Anciaux (sp.a) 25/4/2011
  de niet-gerealiseerde belofte om 0,7 procent van het bruto binnenlands product te gebruiken voor ontwikkelingshulp
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-805 Fabienne Winckel (PS) 25/4/2011
  het attest van geen huwelijksbeletsel dat Belgische onderdanen nodig hebben om in het buitenland te kunnen huwen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-806 Frank Boogaerts (N-VA) 25/4/2011
  de nood aan meer transparantie op het gebied van de door de administraties gehanteerde termijnen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-807 Fabienne Winckel (PS) 25/4/2011
  de aangifte van kleine arbeidsongevallen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-808 Frank Boogaerts (N-VA) 25/4/2011
  de nood aan een communicatie- en informatiebeleid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3802
5-809 Frank Boogaerts (N-VA) 25/4/2011
  een federale infolijn
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3801
5-810 Elke Sleurs (N-VA) 26/4/2011
  grensoverschrijdende rampoefeningen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-811 Frank Boogaerts (N-VA) 26/4/2011
  de interne audit en de performantieanalyse van het Paperless Douane- en Accijnzensysteem
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-812 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2011
  de terugtrekking van tactische nucleaire wapens uit Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-813 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2011
  het verdwijnen van de Beneluxtrein
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-814 Liesbeth Homans (N-VA) 26/4/2011
  de wet op de kernuitstap
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2341
5-815 Liesbeth Homans (N-VA) 26/4/2011
  het slimme stroomnet
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2342
5-816 Liesbeth Homans (N-VA) 26/4/2011
  de tarievenautonomie van de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2343
5-817 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2011
  het concept Very Irritating Police van de politiezone Westkust
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-818 Sabine de Bethune (CD&V) 26/4/2011
  de stijgende voedselprijzen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-819 Yves Buysse (Vlaams Belang) 26/4/2011
  het uitblijven van de resultaten van de luchtruimstudie door Belgocontrol voor de regionale luchthaven Wevelgem-Bissegem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  Vraag vervallen
5-820 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2011
  de beveiliging van de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-821 Huub Broers (N-VA) 26/4/2011
  de mogelijke hst-verbinding tussen Frankfurt en Londen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-822 Guido De Padt (Open Vld) 26/4/2011
  de termijnen voor de behandeling van dossiers door het Rampenfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2662
5-823 Marie Arena (PS) 26/4/2011
  de toestand in Wit-Rusland na de aanslag in de metro van Minsk
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-824 Marie Arena (PS) 26/4/2011
  de aanbevelingen van de Britse Commissie Vickers
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-825 Marie Arena (PS) 26/4/2011
  de situatie in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-826 Fabienne Winckel (PS) 26/4/2011
  de erkenning van attesten met een verklaring van verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-827 Ludo Sannen (sp.a) 26/4/2011
  de organisatie van spreekuren om de bevolking bij te staan bij het invullen van belastingaangiftes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1665
5-828 Elke Sleurs (N-VA) 26/4/2011
  de erkenning van in het buitenland opgestelde aangiftes met betrekking tot ziekte, moederschap en vaderschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-829 Elke Sleurs (N-VA) 26/4/2011
  het geneeskundig onderzoek in het buitenland aangevraagd door een uitbetalingsinstelling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-830 Sabine de Bethune (CD&V) 26/4/2011
  de Bijzondere Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de regio van de Grote Meren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2663
5-831 Sabine de Bethune (CD&V) 26/4/2011
  de Belgische slachtoffers van de crash van een vliegtuig van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-832 Bert Anciaux (sp.a) 27/4/2011
  een versoepeling van het Charter van de belastingplichtige voor meer slagkracht in de strijd tegen de fiscale fraude
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-833 Bert Anciaux (sp.a) 27/4/2011
  de treinverbindingen naar Etterbeek
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-834 Bert Anciaux (sp.a) 27/4/2011
  een mogelijk onverantwoord streng optreden van de voedselinspectie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2257
5-835 Liesbeth Homans (N-VA) 27/4/2011
  de toekenning van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas aan invaliden met een OMNIO-statuut
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2344
5-836 Cindy Franssen (CD&V) 27/4/2011
  de uitbouw van een kwaliteitssysteem voor kankerzorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-837 Cindy Franssen (CD&V) 27/4/2011
  de patiŽntenrechten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-838 Elke Sleurs (N-VA) 27/4/2011
  het toekenningsbeleid van de gezinsbijlagen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-839 Patrick De Groote (N-VA) 28/4/2011
  de toestand in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-840 Guido De Padt (Open Vld) 28/4/2011
  de efficiŽntieverhogende maatregelen in de kadernota Verkeersveiligheid
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-125
5-841 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de aanwezigheid van Belgische Special Forces in Ivoorkust
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2653
5-842 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de mogelijke aanwezigheid van Belgische huurlingen in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2664
5-843 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  het hoge aantal gedetineerden die niet terugkeren van het penitentiair verlof
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-844 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de illegale handel in kunstwerken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-845 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de schoolboeken voor de DRC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2665
5-846 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de stress-tests voor nucleaire installaties
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2620
5-847 FranÁois Bellot (MR) 28/4/2011
  de spontane staking van 8 april 2011
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-848 Gťrard Deprez (MR) 28/4/2011
  de ontmoeting van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over het immigratieprobleem en de toestand in het Middellandse Zeegebied
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-72)
5-849 Gťrard Deprez (MR) 28/4/2011
  de toename van het aantal agressies in de Brusselse stations
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-850 FranÁois Bellot (MR) 28/4/2011
  de evolutie van de rekeningen van de NMBS-groep
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-851 Gťrard Deprez (MR) 28/4/2011
  het zomeruur
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1571
5-852 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  de ongelijke behandeling van arbeidsongevallen door verschillende verzekeringsmaatschappijen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-853 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  de voorstellen rond veiligheid in recreatieparken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-854 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  identificatieplicht en gezichtsbedekking
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-855 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  de wijziging van het Schengenakkoord
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-856 Frank Boogaerts (N-VA) 28/4/2011
  benoemingen van gerechtsdeurwaarders
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-857 Frank Vandenbroucke (sp.a) 28/4/2011
  het gebruik van het document bedoeld in artikel 138bis-6, derde lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-858 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  de erkenning van verworven competenties binnen de federale administratie en de federale overheidsbedrijven
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2623
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2871
5-859 Lieve Maes (N-VA) 3/5/2011
  het jaarverslag van de Fiscale Bemiddelingsdienst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-860 Fabienne Winckel (PS) 3/5/2011
  de vraag van de Europese Commissie om haar budget met 4,9 procent te verhogen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-861 Elke Sleurs (N-VA) 3/5/2011
  de controle op de kinderbijslagen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-862 Lieve Maes (N-VA) 3/5/2011
  railinvest.be
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
5-863 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/5/2011
  het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige ambassadeur van BelgiŽ in Parijs
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-864 Piet De Bruyn (N-VA) 3/5/2011
  de affichecampagne voor hulplijnen in bepaalde NMBS-stations
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-865 Dirk Claes (CD&V) 4/5/2011
  bijkomende noodzakelijke middelen voor politiezone Herko
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2666
5-866 Huub Broers (N-VA) 4/5/2011
  het Rijksregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-867 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 4/5/2011
  de overschrijding van de norm voor de concentratie van fijn stof in de lucht
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-868 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 4/5/2011
  de korting op factuur bij aankoop van een minder vervuilende wagen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-869 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 4/5/2011
  het vaccin tegen poliomyelitis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2667
5-870 Hassan Bousetta (PS) 4/5/2011
  de toekomst van het NMBS-aanbod tussen Brussel, Luik, Wezet en Maastricht
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-871 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  de rellen in het domein van Hofstade
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-872 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  zijn ondervraging door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-873 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  zijn relatie met de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
5-874 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2011
  het verbod op alcoholhoudende dranken voor minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2813
5-875 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2011
  de Gemeenschappelijke Verklaring betreffende het toekomstig alcoholbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2814
5-876 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2011
  de drank Gold Strike
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2815
5-877 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2011
  het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2816
5-878 Frank Boogaerts (N-VA) 4/5/2011
  de mede-eigendom
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-879 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/5/2011
  Al Qaeda in de islamitische Maghreb
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-880 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-881 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  het buitensporig politiegeweld bij gedwongen uitwijzingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-882 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  het gebruik van stroomstootwapens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-883 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  het ontbreken van een nationale mensenrechteninstelling in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-884 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  de gedwongen repatriŽring van Irakezen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-885 Richard Miller (MR) 5/5/2011
  de bonus toegekend door Dexia
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-886 Gťrard Deprez (MR) 5/5/2011
  de verhoging van de uitgaven verbonden aan de veroudering van de bevolking
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1572
5-887 Richard Miller (MR) 5/5/2011
  een illegaal transport van militair materieel voor het Iraanse leger vanuit Zaventem
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-888 Patrick De Groote (N-VA) 5/5/2011
  de politieke gevolgen op wereldvlak van de dood van Osama Bin Laden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2668
5-889 Gťrard Deprez (MR) 5/5/2011
  de verhoging van het risico op terroristische aanslagen ten gevolge van de dood van Osama Bin Laden
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-890 Sabine de Bethune (CD&V) 5/5/2011
  de uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-891 Richard Miller (MR) 5/5/2011
  de niet-goedkeuring door de Franstaligen van het rapport inzake mensenrechten voorgelegd aan de VN
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-892 Fabienne Winckel (PS) 5/5/2011
  het herkwalificeren van contracten wegens frauduleuze activiteiten van twee vzw's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-893 Gťrard Deprez (MR) 5/5/2011
  het toegangsverbod tot zwembaden van recreatiedomeinen voor herrieschoppers
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-894 Dominique Tilmans (MR) 5/5/2011
  bepaalde voor kritieke vatbare voordelen die door de ziekenfondsen worden toegekend
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2669
5-895 Bert Anciaux (sp.a) 5/5/2011
  de toekomst van het station Brussel-Zuid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-896 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/5/2011
  de opsporing van tuberculose
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-897 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/5/2011
  de forse uitbreiding van het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-898 Sabine de Bethune (CD&V) 5/5/2011
  ouderenmisbehandeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-899 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/5/2011
  de oproep aan het adres van het Europees Hof voor de rechten van de mens betreffende asiel- en migratiezaken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-900 Marleen Temmerman (sp.a) 5/5/2011
  de Europese ontwikkelingsfinanciering en de rol van BelgiŽ
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)